За нас

Нашите служители

Няма по-хубаво нещо от това да виждаш, че трудът ти освен резултатен е и ценен!

Кристина Теодосиева - Специалист продажби

СИТИ КЕШ ми даде една различна гледна точка за работата в екип и откровено мога да кажа, че всеки ден идвам с усмивка на работа, а не е ли това най – важното?!

Магдалина Предова - Служител Кредитен отдел

В СИТИ КЕШ работим като екип – защото всички ние освен колеги сме и приятели. Благодарение на приятелската работна среда всеки един получава шанс за изява и развитие.

Тони Попов - Регионален мениджър