• Програмата CITY CASH CLUB влиза в сила считано от 17 Ноември 2017г.
  • Програмата CITY CASH CLUB е система за натрупване на Жълтици и за получаване на техния еквивалент в отстъпки.
  • Право за участие в програмата CITY CASH CLUB имат всички клиенти, които: са изплатили последния си заем не по-рано от 6 месеца преди старта на програмата и нямат повече от 9о дни забава при изплащане на  вноска.
  • Считано от първия си заем със CITY CASH, клиентите могат да започнат да трупат Жълтици, ако редовно плащат своите вноски.
  • Всяка вноска, платена с не повече от 3 дни забава, носи на клиента равен на размера на същата брой жълтици.
  • Ако клиент препоръча нов клиент, получава бонус Жълтици.
  • Пълната информация за програмата CITY CASH CLUB можете да прочетете тук