new_2017_non2

  • Промоцията ще се проведе в периода 1 – 31 май 2017г.
  • Клиентите, сключили договор за кредит през месец май, участват в томбола за 10 веучера за кетъринг.
  • Наградите по промоцията са 10 ваучера за кетъринг всеки на стойност 200 лева
  • Вучерите са за конкретни продукти от менюто на фирмата – доставчик на услугата.
  • Пълната информация за кампанията можете да прочетете тук