Условия за кандидатстване

featured-image-citycash

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. В случай, че сте избрали да кандидатствате за работа в Сити Кеш ООД, се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), телефонен номер, e-mail, адрес съгласно документ за самоличност, дата на раждане и друга лична информация. Събраната информация се обработва единствено  за нуждите на процеса по набиране на персонал и осъществяване на връзка с Вас, като кандидати за работна позиция.
  2. С предоставяне на исканите личните данни, Вие декларирате, че ги предоставяте доброволно и давате своето изрично съгласие Сити Кеш ООД да събира, обработва, използва и съхранява предоставените от Вас лични данни.
  3. Получените от Сити Кеш ООД лични данни на кандидати за работа, няма  да бъдат използвани с публична или търговска цел, както и няма да се злоупотребява под каквато и да е форма с тях.
  4. Като кандидат за работа, Вие се съгласявате, че нямате право да използвате информацията, която получите за Сити Кеш ООД, а именно: данни, лични контакти и др. с търговска цел, както и да злоупотребявате под каквато и да е форма с нея. Предоставените от Сити Кеш ООД данни могат да се използват единствено за явяване на интервю, съгласно получена покана за интервю.