Характерни примери (двуседмичен)

featured-image-citycash

1. Клиентът дължи посочените суми, в случай че изпълни всички изисквания от Общите условия на компанията.

бр. седмици

6

10

12

14

17

19

22

24

вид вноска

1

5

2

8

2

10

2

12

3

14

3

16

3

19

3

21

600

9.35

125.67

9.35

80.36

9.35

65.26

9.35

55.21

9.35

48.03

9.35

42.66

9.35

36.73

9.35

33.72

800

12.47

167.56

12.47

107.14

12.47

87.02

12.47

73.61

12.47

64.05

12.47

56.88

12.47

48.97

12.47

44.96

1000

15.59

209.45

15.59

133.93

15.59

108.77

15.59

92.02

15.59

80.06

15.59

71.10

15.59

61.22

15.59

56.20

1200

18.70

251.34

18.70

160.71

18.70

130.53

18.70

110.42

18.70

96.07

18.70

85.32

18.70

73.46

18.70

67.44

 

2. Клиентът дължи посочените суми при неизпълнение на условията по договора за заем и изикванията от Общите условия на компанията – да предостави обезпечение в рамките на 3 дни от сключването на договора за заем:

бр. двуседмици / сума

6

10

12

14

17

19

22

24

600

136.00

95.00

85.00

79.00

71.00

68.00

64.00

62.00

800

181.00

127.00

114.00

105.00

95.00

91.00

86.00

83.00

1000

226.00

184.00

142.00

131.00

119.00

113.00

107.00

104.00

1200

271.00

190.00

171.00

157.00

143.00

136.00

129.00

125.00

Типичен пример:
*ГЛП по заем от 600 лв. за срок от 6 двуседмици е 40%. Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.
**ГПР по заем от 600 лв. за срок от 6 двуседмици е 49%. ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.