Характерни примери (месечен)

featured-image-citycash

1. Клиентът дължи посочените суми, в случай че изпълни всички изисквания от Общите условия на
компанията.

D

бр. месеци / сума

4

5

7

9

11

вид вноска

1

3

1

4

2

5

3

6

3

8

200

6.68

71.17

6.68

54.24

6.68

44.10

6.68

37.34

6.68

28.90

400

13.36

142.34

13.36

108.49

13.36

88.19

13.36

74.67

13.36

57.80

600

20.04

213.51

20.04

162.73

20.04

132.29

20.04

112.01

20.04

86.70

800

26.72

284.68

26.72

216.97

26.72

176.38

26.72

149.35

26.72

115.61

1000

33.40

355.84

33.40

271.22

33.40

220.48

33.40

186.68

33.40

144.51

1200

40.08

427.01

40.08

325.46

40.08

264.57

40.08

224.02

40.08

173.41

2. Клиентът дължи посочените суми при неизпълнение на условията по договора за заем и изикванията от Общите
условия на компанията – да предостави обезпечение в рамките на 3 дни от сключването на договора за заем:

бр. месеци/ сума

4

5

7

9

11

200

79.00

68.00

56.00

49.00

45.00

400

159.00

136.00

111.00

98.00

91.00

600

238.00

205.00

167.00

147.00

136.00

800

317.00

273.00

223.00

196.00

181.00

1000

397.00

342.00

279.00

245.00

226.00

1200

476.00

410.00

334.00

294.00

272.00

Типичен пример:
*ГЛП по заем от 600 лв. за срок от 5 месеца е 40%. Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.
**ГПР по заем от 600 лв. за срок от 5 месеца е 49%. ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.