Характерни примери (пенсионер)

featured-image-citycash

1. Клиентът дължи посочените суми, в случай че изпълни всички изисквания от Общите условия на компанията.

бр. месеци

3

4

6

8

10

12

вид вноска

1

5

2

6

3

7

3

9

200

70.60

53.70

5.84

43.57

5.84

36.82

5.84

32.00

5.84

25.59

400

141.19

107.41

11.68

87.14

11.68

73.64

11.68

64.01

11.68

51.18

600

211.79

161.11

17.52

130.71

17.52

110.46

17.52

96.01

17.52

76.77

800

214.81

23.36

174.28

23.36

147.29

23.36

128.02

23.36

102.36

1000

29.20

217.86

29.20

184.11

29.20

160.00

29.20

127.96

1200

35.04

261.43

35.04

220.93

35.04

192.03

35.04

153.55

 

2. Клиентът дължи посочените суми при неизпълнение на условията по договора за заем и изикванията от Общите условия на компанията – да предостави обезпечение в рамките на 3 дни от сключването на договора за заем:

бр. месеци / сума

3

4

6

8

10

12

200

89.00

71.00

53.00

45.00

39.00

35.00

400

179.00

142.00

107.00

89.00

78.00

70.00

600

268.00

213.00

160.00

134.00

117.00

104.00

800

284.00

214.00

179.00

156.00

139.00

1000

267.00

223.00

195.00

174.00

1200

321.00

268.00

235.00

209.00

Типичен пример:
*ГЛП по заем от 600 лв. за срок от 3 месеца е 35%. Размерът на годишния лихвен процент е фиксиран за целия период на договора и не подлежи на промяна.
**ГПР по заем от 600 лв. за срок от 3 месеца е 42%. ГПР по всеки кредит се определя в зависимост от срока за погасяване и ползваната сума. При възникнали въпроси, моля, свържете се с Вашия Кредитен Консултант за подробна информация.