CITY CASH 2-WEEK

Изберете сума от 600 до 3000 лв.

 

Изберете период от 6 до 24 двуседмици

 
 

CITY CASH 2 WEEK  е продукт, който погасявате на двуседмични вноски. За отпускането на кредита е необходимо да сте с минимален осигурителен доход и да предоставите заверено копие на лична карта и копие на трудовия си договор.

С този продукт можете да кандидатствате за заеми от 600 лв. до 3000 лв. Продуктът е предпочитан сред клиентите, които получават редовно аванс и заплата на фиксирани дати в рамките на месеца.