Вие успешно се регистрирахте за участие в Играй и спечели награди като за световно

Уважаеми г-н/г-жо,

Вие успешно заявихте участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – Играй и спечели награди като за световно.

С подаване на заявлението за участие Вие приехте Правила за участие в промоциoнална кампания на CITYCASH – Играй и спечели награди като за световно и декларирахте съгласието си предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от „Сити Кеш“ ООД съгласно Декларацията за предоставяне и обработване на лични данни и Общата политика на Сити Кеш ООД за обработване на лични данни.

В случай, че желаете да прекратите участието си в промоциoнална кампания на CITYCASH – Играй и спечели награди като за световно или да упражните правата си на субект на данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, следва да заявите това писмено на имейл: customercare@citycash.bg