Смарт Блог

Категория Инвестиции

Дайте кредит на капитала

0 Коментара
Споделяния
Сподели във Facebook
Сподели във Twitter

В тесен смисъл на думата, капиталът може да бъде определен като източник на доход под формата на средства за производство. Той представлява съвкупност от блага, имущества и активи, които се използват за получаване на печалба и стабилни доходи. 

От друга страна, капиталът може да се дефинира и като добра организация на труда на високоинтелигентни хора, които планират способите и средствата за ефективното оползотворяване на парите за доброто на обществото и за собственото си благополучие.

Тези групи от хора се състоят от учени, учители, химици, изобретатели, IT специалисти, бизнес анализатори, журналисти, инженери, счетоводители, юристи, лекари и други образовани хора от областта на индустрията и бизнеса. Те са тези, които експериментират, проправят път към нови области на човешката дейност. Казано накратко, капиталистите са мозъците на цивилизацията, защото те тъкат нишките на просвещението, образованието и човешкия прогрес - те заслужават кредит на доверие.

Колко струва една закуска? 

Парите са нещо много опасно, ако бъдат използвани безцелно. Ако се използват разумно обаче, те се превръщат в носещите стълбове на цивилизацията. Ще добиете бегла представа за значимостта на организирания капитал, ако си представите, че трябва без никакъв капитал да набавите и сервирате една закуска на семейството си. При липса на пари, с помощта на какво разменно средство ще набавите чая. За да сложите захар на масата, ще трябва да отскочите до Антилските острови. Но в този случай може да се върнете с празни ръце, защото, за да произведете захар, ще ви трябва и организиран труд, и организиран капитал, да не говорим, че след като я произведете, ще трябва и да я рафинирате, после да я опаковате и да я натоварите на някакво транспортно средство, за да я откарате до вкъщи и да я сложите на масата. Да кажем, че яйцата ще ги вземете от някоя ферма наблизо, но за портокаловия сок ще ви се наложи да отскочите до топлите страни. За юфката няма да говорим, защото за нея непременно ще ви трябва освен сериозен капитал и специални машини. Звучи абсурдно, нали?  Описаният по-горе развой на събитията би бил един от начините да осигурите закуската на семейството си, ако приемем, че светът се движи без наличието на пари. 

Но, нека се замислим за момент, вие дори не предполагате колко струва целият този процес, който трябва да се развие преди да сервирате закуската на близките си. Процедурата по снабдяване с продуктите, необходими за вашата закуска се е превърнала в ежедневна практика. Никой не си дава сметка, колко труд и средства стоят зад цялата тази организация по осигуряването на една обикновена закуска. 

Общата сума от парите, необходими за построяването и поддържането на железниците и корабите, които участват в осигуряването на вашата закуска, е толкова огромна, че въображението ни трудно може да си го представи. Става дума за огромно финансиране, без да смятаме армията обучени работници, които обслужват корабите и железниците. За да има какво да товарим на влакове и кораби, някой трябва да е обработвал земята, да е засявал, отглеждал и брал плодовете й или да е произвеждал нещо друго с машини. Това означава още и още финансови средства за заплати и надници, за оборудване, пакетиране и пласиране на пазара.

Корабите и железниците от една страна не растат по дърветата и не функционират автоматично. Те се появяват в отговор на нуждите на населението, благодарение на труда, изобретателността и организираните усилия на хора, надарени с въображение, вяра, ентусиазъм, решимост и упорство. Тези хора са известни под името капиталисти. Те са мотивирани от желанието си да строят и осъществяват нови идеи, от които да реализират големи печалби и да увеличат своя финансов капацитет. 

Теория на Маркс за капитала 

В своите три тома с общо наименование „Капиталът“, германският философ Карл Маркс прави сравнително пълно изследване на същността, формите и кръгооборота на капитала. В неговата теория капиталът се формира като добавена стойност в резултат на използването на работната сила на капиталистите. Маркс за първи път въвежда понятията променлив и постоянен капитал. Последният се отнася до инвестициите в други фактори на производството, различни от работната сила, като например машини, съоръжения и суровини, които участват в производството. Докато променливият капитал се отнася до инвестициите в работната сила, които единствено създават прираст под формата на придадена стойност. 

Кредит на доверие в човешкият потенциал

Иначе казано, създаването на специфични и професионални умения и способности у хората, тяхното развитие и използването им в процеса на труд, има инвестиционен характер. По принцип инвестирането може да се определи като процес на влагане на средства с цел в бъдещ период те да се възвърнат с увеличен размер или и да донесат печалба на вложителя. Когато например едно предприятие инвестира пари, като купува средства за производство, то очаква да повиши своята печалба. Когато то инвестира в качеството на работната сила, целта отново е същата - осигуряване на повече прираст, но този път чрез вложения в хората.

Инвестирането в способностите на работната ръка може да бъде определено с понятието човешки капитал. Той представлява стойността на доходоносния потенциал, интегриран в индивидите, включващ както личните им способности и талант, така и образованието и придобитата квалификация.

Всички добри дистрибутори знаят, че идеите се продават там, където стоките не вървят. За идеите няма фиксирана цена. Авторите им сами определят цените и ако са интелигентни, в замяна получават сигурни пари.  Ето един пример: издател на евтини книги открил, че много хора всъщност купуват книгата заради заглавието, а не заради съдържанието й. Той променил заглавието на книгата, която не се продавала добре, и продажбите скочили с няколкостотин хиляди. Съдържанието на книгата било същото, той само сменил корицата.

В условията на пазарна икономика инвестициите в човешкия капитал са за предпочитане, ако очакваните допълнителни приходи от тях са по-високи от направените инвестиционни разходи. Или човешкият капитал може да се разглежда като настояща стойност на очаквания бъдещ доход на хората, свързан с техните умения, придобити способности и образование. 

 

Инвестицията в хората носи дългосрочни доходи

Човешкият капитал на дадена компания е общият доходоносен потенциал на заетите в него работници, служители и ръководители.

Той обхваща съвкупността от техните знания, умения, компетентности, способности, здравословно състояние и работоспособност, мотивация и поведение в труда, които имат определена стойност и са източник на сегашни и бъдещи доходи както за индивидите - носители на човешкия капитал, така и за предприятието, което при договорени условия на наемане използва този капитал.

В процеса на набиране на човешкия капитал на предприятието участват две страни: заетите служители и работници и работодателят. Работниците и служителите могат да повишат знанията и уменията си чрез опита на работното място или благодарение на обучение извън предприятието. Работодателите имат две алтернативи: да осигуряват увеличаване на човешкия капитал чрез собствени инвестиции или да го осигурят от пазара на труда. „Купеният” човешки капитал винаги има по-ниска рентабилност и е по-несигурен в дългосрочен план, отколкото създадения в предприятието. 

Албена Петрова

Албена Петрова

Контент мениджър в НДА

Препоръчани постове

    Item 1 of 0
    Въведи коментар