City Cash

Лихвата – същност и зараждане. Видове лихва

Коментара
Споделяния

Прочети следващата статия, за да научиш:

  • Какво е определението за лихва, нейната същност и възникване?
  • Колко видове лихва има и каква е разликата между тях?
  • Каква лихва да избереш при тегленето на кредит или влог?

 

Всепризнатото определение гласи, че лихвата е сумата, която заемащият пари дължи на заемодателя срещу временно използване на паричен ресурс. Статистиката сочи, че всеки трети човек в България ползва кредит, следователно най-малко една трета от българите се вълнуват от въпросите, свързани с лихвите. Убедени сме, че голяма част от тях биха предпочели те да не съществуват. Това обаче е изключително опасно и пагубно за икономиката. Лихвата е необходимото зло, а отрицателната или нулева такава, прилагана дългосрочно, подрива икономиката. 

Същност и зараждане 

В икономиката лихвата е съотношението между оценяването на текущите блага в сравнение с бъдещите. Думата „лихва” произхожда от праславянската „liхva”, която от своя страна е заемка от готска дума, означаваща „заем”. Счита се, че лихвата не е съвременен продукт, а корените ѝ можем да търсим далеч назад във времето – дори преди появата на парите. 

В далечното минало, когато хората разменяли стоки и услуги – т.нар. бартер – и когато заемали нещо, от което се нуждаели в момента (брашно, ечемик, зеленчук и т.н.), при връщането му, по неписано правило, те давали и малко отгоре като благодарност. По-късно се появяват лихварите, а лихварството се превръща в доходна дейност, харесвана от едни и отричана от други, преследвана от закона, от религиите, но оцеляла през вековете. Днес в някои страни то продължава да е класифицирано като незаконна дейност и да се наказва с лишаване от свобода. 

Видове лихва. Проста и сложна лихва

Лихвата бива проста, сложна, фиксирана, променлива. Простата лихва се изчислява само върху заетата сума, а самата лихва не се прибавя към основната сума при олихвяване, за да носи и тя лихва. При сложната лихва наблюдаваме такова прибавяне, тоест получава се лихва върху лихвата. Простата лихва е много по-лесна за изчисляване и по-разбираема за потребителите. При нея е възможно сами да пресметнете, знаейки лихвата, каква обща крайна сума ще трябва да върнете на заемодателя си, ползвайки кредит. 

Ако например сте получили 100 лв. кредит за една година с годишна лихва 10%, то в края на годината ще сте изплатили 110 лв., където 100 лв. се явяват главницата – взетата сума, а 10 лв. е лихвата, равняваща се на 10% от 100 лв. Доста повече усилия са нужни за изчисляване на сложната лихва.

Фиксирана или променлива лихва при кредита – какво да изберем?

Фиксираната лихва не се променя от момента на взимане на кредита до момента на връщането му. Предполага изплащане на една и съща вноска по кредита всеки месец. Дава доза сигурност, тъй като сте наясно каква точно сума ще върнете на заемодателя си и колко средства месечно трябва да предвидите за връщането ѝ до пълното погасяване на кредита. Липсват и неприятни изненади – повишаване на лихвата, повишаване на месечната вноска. Това прави планирането на бюджета и изплащането на кредита по-предсказуемо и по-сигурно. Недостатък е, че при спад на пазарните лихви, фиксираната лихва няма да падне, тя остава непроменена, поради което и месечната вноска няма да се редуцира, както би станало, ако лихвата е променлива. 

При променливата спадът на пазарните лихви води до спад на вноската по кредита. Кредитите с плаваща лихва като цяло са и по-евтини, тъй като рискът, свързан с промяна на лихвите нагоре, е риск за потребителя, а не за заемодателя. Кредитите с променлива лихва са добър избор, ако се очаква стабилност на пазарния индекс или спад. При риск от увеличение на индекса хората, които обичат сигурността, предпочитат фиксираната лихва, която остава непроменена дори при повишаване на пазарните лихви. Плаващият лихвен процент е сбор от непроменяща се през целия период на кредита фиксирана надбавка и променящ се компонент – референтен лихвен процент. Той бива основен лихвен процент (БНБ го определя), пазарен индекс, банков лихвен процент (различен за всяка банка, тъй като се определя индивидуално от нея). 

И докато въпросът: кредит с плаващ или не лихвен процент да избера, да не е най-важният за потребителите на краткосрочни кредити, то той трябва да е основен за онези, решили да се възползват от дългосрочен или ипотечен кредит, при който изплащането на вноските продължава 10, 30 или повече години. Необходимо е повишено внимание и при промоционални лихвени проценти – възможни са подводни камъни - те да са такива само до следващото преразглеждане на банковия лихвен процент, което може да се случва многократно в рамките на една година.

Декурзивна и антиципативна лихва

Разликата между двата вида лихва е в това кога се начислява и изплаща тя – предварително или в края на лихвения период, когато сумата по заема е действително използвана. Антиципативната се изплаща в началото, а декурзивната – в края, поради което дори при еднакъв лихвен процент антиципативното олихвяване води до заплащане на повече пари.

Лихви по депозити и лихви по кредити

Докато стремежът на теглещия кредит е да намери най-ниската и изгодна лихва, то внасящият депозит търси точно обратното – къде са най-високите лихви по депозити, които да са по-високи от инфлацията и да донесат най-добра доходност на парите му. 

Лихвите по депозитите са винаги по-ниски от лихвите по кредитите. За жалост! Но тази разлика формира част от дохода на финансовите институции и позволява те да продължат да съществуват. За щастие! Що се касае за лихвите по депозитите, то срочните са по правило с по-изгодна и висока лихва от безсрочните.

Защо нулевите и отрицателните лихви не са върха на щастието?

През последните години сме свидетели на нетипични практики – търговски банки плащат на централни, за да съхраняват парите им, вместо да получават доход за влога си от тях, а редица държави (Франция, Япония и други) получават средства заради това, че са взели кредит, вместо да заплащат лихва на заемодателя за взетия кредит. 

Това странно и противоестествено явление са така наречените нулеви и отрицателни лихви. Те намират своето място, значение и полза, когато се употребяват краткосрочно в помощ на икономиката, инвестициите и заетостта, но биха нанесли фатални щети на световната икономика при дългосрочна употреба. Ако нискорисковите активи имат дълготрайно нулева или отрицателна лихва, инвеститорите ще се насочат към високорискови с цел да имат печалба и доходност, тъй като инвестициите без доходност ще доведат до краха и фалита им. Тази концентрация на финанси във високорискови сектори представлява огромна опасност за системата и може да доведе до криза в икономиката. 

Албена Петрова

Албена Петрова

Контент мениджър в НДА

Препоръчани постове

Лихвата – същност и зараждане. Видове лихва

Инвестиции / юни 2020

Изворът на богатството на Ротшилд

История / юни 2020

Негово величество КРЕДИТЪТ

История / май 2020

Изненадай креативно с „пари в брой“

Инвестиции / април 2020

Дайте кредит на капитала

Инвестиции / март 2020

На една крачка от златото и бързите пари

Инвестиции / февруари 2020

Испания не се учи от кредитните си грешки – масовите фалити при Карл V

История / януари 2020

Злощастният кредитен експеримент на Taula de Canvi

История / декември 2019

Трапезитите – първите банкери и кредитни манипулатори

История / ноември 2019

Древен Египет и първата държавна банка в историята

История / ноември 2019

Кой печели и кой губи при спукването на имотен балон

Инвестиции / октомври 2019

Как се надува имотен балон в няколко лесни стъпки

Инвестиции / октомври 2019

Създателят на съвременната логистика

История / септември 2019

Стратегии за рефинансиране на кредит

Инвестиции / август 2019

Какво представлява рефинансирането на кредит

Инвестиции / август 2019

Datto - Пазителят на данните

История / август 2019

Джон Лоу - Кредитният вълшебник на Франция?

История / юли 2019

Анатомия на кредитната експанзия

Инвестиции / юли 2019

Какво представлява кредитната експанзия

Инвестиции / юли 2019

Кредитната криза от 1772 г.

История / юни 2019

Крахът на Банката на Амстердам

История / юни 2019

Кредитните фалити на българската икономика

Инвестиции / май 2019

Банката на Медичите – крахът на кредиторите на Ренесанса

История / април 2019

Какво е кредитната карта?

Инвестиции / март 2019

Какви са лихвените проценти по кредитите

Инвестиции / март 2019

Съществуващите видове кредити

Инвестиции / март 2019
Въведи коментар

Използвайки сайта ни, ти се съгласяваш с нашaта Политика за бисквитки.