Смарт Блог

Категория История

Древните гръцки богове на богатството, плодородието и търговията

0 Коментара
Споделяния
Сподели във Facebook
Сподели във Twitter

Гръцката митология е една от най-популярните митологии по света. Чрез описаните в нея увлекателни истории за богове, митични същества и герои, древните гърци са пресъздали своята представа за сътворението на света и случващите се в живота процеси. Интересно е да разгледаме как с появата на бог Плутос в ежедневието на хората навлиза и понятието за „пари“. В  тази статия ще ти разкажем малко повече за древногръцките богове и по-подробно за някои от най-известните сред тях, свързани с богатството, плодородието и търговията. 

 

В древногръцките богове са въплътени представите на древните хора за различните природни явления и стихии. С тях те си обясняват гръмотевиците и светкавиците, вулканите и земетресенията, изгрева и залеза на слънцето, смяната на сезоните и още много други процеси, непонятни за древните хора. Това е причината древногръцките митове да ни дават доста точна и правдива информация за различните събития, които са протичали и които са били разказвани в различните митове. 

 

Тъй като древногръцките митове са създавани в продължение на дълъг период от време, чрез тях може да се проследи промяната на нагласата за възприемането на света от древните гърци. 

 

В началото в легендите боговете са оприличавани с природни явления и процеси: 


•    Земята – въплътена в богинята Гея
•    Морето - чийто символ е богът Понт 
•    Денят – богинята Хемера
•    Нощта – олицетворена от богинята Нюкта и др.

 

Впоследствие боговете в митовете все повече започват да придобиват човешки облик. Според древногръцката митология от този етап, боговете живеели на Олимп, като част от едно голямо семейство. Те имали всякакви чисто човешки качества - като хитрост, смелост, бързина, ловкост и изпитвали чувства като смъртните хора – любов, мъка, радост, омраза. По външност изглеждали като хора, но имали свръхестествени сили и били безсмъртни. В последния етап на митологията се появяват и героите, които са посредници между света на боговете и този на смъртните хора. Те притежават свръхестествени сили като боговете, но са смъртни като обикновените хора. 

 

Според легендите, светът, който древните гърци обитават, е разделен на 3 нива. Най-отгоре е разположен върхът Олимп, където живеят боговете, над които властва най-могъщият от тях – Зевс. Под тях, в средата живеят обикновените смъртни, а най-отдолу е разположено управляваното от бог Хадес подземно царство. Според легендите най-отдолу в подземното царство са захвърлени всички стари, победени богове.

 

Древногръцката история е изпъстрена с божества, герои и интересни истории, които и до ден днешен все още звучат вълнуващо и увлекателно. Разкази, които всички сме чували за могъщия Зевс, красивата Афродита, властната Хера, кръвожадния Арес, мъдрата Атина и други. 

 

В началото, в Древна Гърция не се е отдавало голямо значение на богатството и просперитета, тъй като за живеещите там от много по-голяма важност са били смелостта, славата, уважението и авторитетът. Впоследствие с развитието на търговията и занаятите, благосъстоянието придобива все по-голяма важност в живота на хората и на преден план излизат богинята на плодородието – Деметра, богът на търговията  - Хермес и богът на богатството – Плутос.   

 

Деметра

 

В древногръцката митология Деметра е богиня на плодородието и земеделието. Тя  е научила хората как да обработват земята. Според легендите, без нейната божествена сила нищо не би могло да расте на земята. Деметра е богинята, към която в периоди на суша и лоша реколта, древните гърци са се обръщали с молба за помощ. На нея се е принасял първия плод от жътвата на годишния празник на плодородието.

 

Родители на Деметра са бог Крон и богиня Рея. Богинята имала още трима братя: богът на небето - Зевс, богът на подземния свят - Хадес и богът на моретата - Посейдон.

 

Интересна е легендата за любимата дъщеря на Деметра – Персефона, с които древните гърци са си обяснили съществуването на сезоните. В нея се разказва, как след като Персефона е била отвлечена в подземното царство и принудена да пребивава там по 6 месеца в годината, майка й Деметра е опустошена. В мъката си, богинята на плодородието решава, че всяка година, през времето, което дъщеря й трябва да прекарва в подземния свят, нищо няма да расте на земята. Ето как с тази легенда всъщност древните гърци си обясняват създаването на годишните сезони – студа и безплодието на земята през есента и зимата, както и слънцето и плодородието през пролетта и лятото, в израз на радостта на богинята от завръщането на дъщеря й. 

 

Хермес – богът на търговията 

 

Хермес е считан за най-умния от всички богове. Той е бог на търговията, на пътешествениците, овчарите, на ораторите и мъдростта, на литературата и поетите, на хитрината на крадците и лъжците. 

 

Хермес е син на бога Зевс и нимфата Мая. Изобретателността и хитростта на Хермес са описани в легендата, в която се разказва как още в деня на раждането си, богът изобретява музикалната лира, за да възпее любовта на своите родители,  като опъва струни върху бронята на костенурка. В същия ден, хитрият Хермес също и успява да открадне кравите на брат си Аполон.

 

Като бог на търговията, Хермес е известен и като изобретател на цифрите, азбуката, мерките и теглилките. Също така той е бил и вестител на боговете, поради факта, че е владеел изкусно речта и е  предавал на разбираем език божествените послания на хората. Поради тази му дарба на негово име е кръстено  едно от най-древните изкуства, изразяващо се в умението да се разяснява и тълкува – то се нарича херменевтика.

 

Плутос – бог на богатството и просперитета 

 

Плутос е син на богинята на плодородието Деметра и титана Иасон.


Легендите разказват, че богът е бил ослепен от Зевс,  за да може безпристрастно да разпределя благата между хората, без да се влияе от външния им вид и мястото им в обществото.

 

Обикновено Плутос е изобразяван като момче, държащо рога на изобилието, пълен със зърно. На някои места пък е изобразен като малко дете в ръцете на богинята на късмета Тихе. 

 

С появата на бога Плутос понятието „пари“ навлиза в ежедневието на хората. Преди неговата поява древните гърци не са обръщали голямо внимание на благосъстоянието си. Според легендите бог Плутос ги учи да ценят и съхраняват богатството си и да се стараят да го увеличават. От името на бога Плутос, което на  гръцки означава „богатство“, произлиза терминът „плутокрация“. 

 

С нея се обозначава формата на държавно управление, при което решенията на правителството не се базират на волята на народа, а се взимат от влиятелен кръг от богати хора. 

 

Във видеото по-долу можеш да изгледаш интересен репортаж за музея на Акропола, където е събрана най-богатата колекция от шедьоври на древногръцката цивилизация:

 

 

 

Маргарита Сарахошева

Маргарита Сарахошева

Бранд Мениджър

Препоръчани постове

    Item 1 of 0
    Въведи коментар