Смарт Блог

Категория История

Историята на еврото

0 Коментара
Споделяния
Сподели във Facebook
Сподели във Twitter


Европейският съюз (EC) е учреден на 1-ви ноември 1993 година в град Маастрихт в Холандия.Той е международна организация, в която към днешна дата членуват 27 европейски държави. България се присъединява към ЕС на 1 януари 2007 година. Европейският съюз осигурява на членуващите в него държави общ вътрешен пазар, свободна търговия на услуги, стоки и капитали, както и свободно движение на гражданите на държавите членки. Основната валута в ЕС е еврото, като тя е въведена официално на 1 януари 1999 година, но в първите години  тя представлява по-скоро „виртуална валута“, която се използва от финансови институции, без да има приложение сред гражданите на Евро съюза. Пускането в обращение на евробанкнотите и евромонетите става 3 години по-късно - на 1 януари 2002 година. В момента в 19 от държавите членки еврото е обявено за официална валута. И въпреки че България е една от 8-те държави, които все още не са официализирали европейската валута, ти предлагаме да научиш малко повече за историята на еврото в статията по-долу.


Планирането и подготовката за въвеждането на обща европейска валута стартира в началото на 90-те години на ХХ век. Още със създаването на Европейския съюз през 1993 година, става ясна нуждата от приемането на единна валута, която да улеснява търговията между членуващите в съюза държави. Преминаването към единната еропейска валута е дълъг процес, който е обвързан с подготвителни етапи и внимателно планиране.


Наименование и символ на новата валута


В началния процес на създаване на единната европейска валута е нужно да се определи наименованието, с което тя ще се ползва. Официалното название „евро“ е прието през декември 1995 година на заседание на Европейския съюз в Мадрид. Наименованието е избрано сред редица други предложения, като „екю“, „флорин“, „франкен“, „дукат“ и други, които са отхвърлени, основно поради националния смисъл, който те носят. Зад решението за името на бъдещата валута на ЕС стои нуждата, то да бъде лесно произносимо на различните официални езици на страните членки. Друг важен фактор е същността на името - то да носи символиката и представителността на Европейския съюз, където ще се прилага в обращение.


Друго решение, което трябва да бъде взето, преди приемане на новата единна валута, е символът, с който тя ще се изобразява.  Стратегията е той да е лесен за изписване и тясно свързан с името на Съюза. Сред предложените около тридесет различни идеи е избран окончателният символ на еврото - €. В основата му е залегнала гръцката буква „епсилон“, като асоциация с люлката на европейската цивилизация. Определящо за избора на символ за новата валута е и това, че буквата Е е и началната буква на Евросъюза. Прието е за Официално съкращение на еврото да се използва – EUR.


Определяне на стойността на банкнотите и монетите на европейската валута


През месец ноември 1994 година, Съветът на Европейския паричен институт взима  решение за номиналната стойност на банкнотите на бъдещата европейска валута, като определя седем номинала на банкноти – 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Определен е и копюрният  строеж на монетите на бъдещата валута, а именно номиналната им стойност да възлиза на  1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента и 1 и 2 евро. 


Избор на визуален облик на банкнотите и монетите на новата европейска валута


Процесът по създаването на дизайна на банкнотите и монетите на еврото е особено важен. В него, специалистите, отговарящи за бъдещия облик на парите, които ще бъдат използвани от гражданите на Евросъюза, са се водили от няколко основни фактора. 


На първо място е естетическият фактор – търсени са визии, които да изглеждат художествено добре издържани, но които и да бъдат еднакво приемливи за различните културни и национални пристрастия на хората от различните държави членки в ЕС.


Друг фактор, който е определил сегашният облик на Евро валутата, е стремежът тя да бъде неподатлива на фалшифициране. Дейността по създаване на дизайни за новите банкноти и монети, които да бъдат използвани в Евросъюза, стратира през месец ноември 1994 година, когато е възложено на група избрани експерти да предложи разнообразие от теми,  по които да се разработят визиите за новата валута. След това е стартирал и процесът по самото създаване на облика на така познатите в днешно време евро банкноти и монети. 


Наред с художественото оформление на банкнотите и монетите, важен момент е бил определянето на техния размер. При създаването на евровалутата е обърнато особено внимание на големината на отделните копюри, като ширината на по-често използваните банкноти, с по-малка стойност е по-малка, в сравнение с другите. Решено е банкнотите с по-висока стойност – тези от 100, 200 и 500 евро да са  с еднаква ширина, за да се улесни автоматичната им обработка.  


През месец октомври 1996, след представяне на финалните предложения, е проведено и обществено допитване до граждани от страните членки на Евросъюза, което е определило окончателният избор за художественото оформление на бъдещата евро валута.

 

Подготовка и печат на евро валутата, и стартът на нейното реално приложение


В началото на 1997 година започва отпечатването на прототипи на бъдещите евро банкноти, което има за цел да се  установят на ранен етап възможни бъдещи проблеми. Този етап е последван от производство на втора - пробна емисия. След първоначалното тестване се изготвя и разчет за необходимото количество за производство на бъдещата евро валута. Тогава започва и печатът на реалните банкноти, които следва да влязат в обращение. Националните централни банки (НЦБ) изготвят свои собствени разчети за необходимото количество евробанкноти. Този процес върви паралелно с подготовката на редица финансови институции към преминаването към еврото,  което включва приспособяване на банкомати, банкови броячи и други към новата валута.


От януари 2002 година стартира и официалното начало на употребата  на еврото, като на 1 януари 2002 година, стойността на банкнотите от новата европейска валута в обращение достига 403 млрд. евро.


Еврото днес


Статистиката показва, че към днешна дата около 341 млн. души ежедневно използват еврото, като това го прави втората най-използвана валута в световен мащаб.


За момента България все още е една от държавите членки на Европейския съюз, в която еврото не е въведено като официална валута. По предварителни планове това би трябвало да се случи на 1 януари 2024 година, като е предвидено да има преходен период от 1 месец,  в който левът и еврото да бъдат едновременно законна валута за страната.


Малко повече за ползите и процеса по приемането на еврото в България може да научите от интервюто с бившия финансов министър Петър Чобанов и банкера Левон Хампарцумян по-долу:


Маргарита Сарахошева

Маргарита Сарахошева

Бранд Мениджър

Препоръчани постове

    Item 1 of 0
    Въведи коментар