Смарт Блог

Категория Инвестиции

Стратегии за рефинансиране на кредит

0 Коментара
Споделяния
Сподели във Facebook
Сподели във Twitter

Когато икономиката е в растеж, оптимизмът на стопанските агенти води до повишаване на кредитирането – както за нуждите на домакинствата, така и за тези на представителите на корпоративния свят. Практиката обаче показва, че икономическият растеж в нашата съвременност е доста крехък. През последните десетилетия сме свидетели на хронично повторение на циклите на бумове и рецесии, задвижвани от кредитната експанзия. Както е видно от името на този феномен, именно кредитирането играе важна роля за динамиките в стопанството. Но понякога промените в икономиката могат да доведат до неблагоприятни последици за индивидите и бизнесите, които имат задължения към кредитори. Затова в тази статия ще обърнем внимание на тези изменения, както и на няколко начина за рефинансиране, които могат да ви предпазят от необходимостта да плащате нарастващи лихви по кредитите си.

Кога да помисля за рефинансиране? 

Важно е да се отбележи също, че, в резултат на множество фактори, един от които е и финансовата грамотност на населението, когато лихвените проценти по кредитите се понижат, пазарните играчи са особено склонни да изтеглят различни видове – например ипотека, потребителски кредит за автомобил, или кредитна карта за покриване на текущите задължения в домакинството или за изплащането на други придобивки. Когато растежът на икономиката се обърне в рецесия или пък тя изпадне в депресия, индексите, спрямо които лихвените проценти се определят, често нарастват заради повишаващата се несигурност на пазарите. В този сценарий може да се окаже, че сте изтеглили повече кредити, отколкото в действителност сте могли да си позволите, а месечните суми, необходими за тяхното обслужване да нараснат. Затова когато установите, че лихвите по кредитите в икономиката са ниски, може би моментът е подходящ да помислите за рефинансиране, особено ако можете да договорите фиксирана лихва. По този начин ще подобрите условията по вашите задължения точно в момента, в който средата е най-подходяща, и ще можете да се застраховате срещу неблагоприятни изменения на лихвите в бъдеще.

Рефинансирането на един банков кредит не се свежда само до изтегляне на нов заем при по-добри условия, с който да се обслужат старите задължения. Всъщност при рефинансирането на един кредит може да се изтегли сума, надвишаваща размера на главницата на стария дълг. По този начин рефинансирането е много удобен инструмент в случаите на внезапно нещастие, срещу което човек не е помислил предварително. В България делът на индивидите със здравна застраховка е относително нисък – към 10% от населението към началото на 2018 г., въпреки че Националната здравноосигурителна каса не покрива всички разходи при едно тежко заболяване. Това означава, че в тежък емоционален момент за всеки човек – разболяването на негов близък, едно домакинство може да се окаже и в затруднена финансова ситуация. Тук отново рефинансирането на съществуващите кредити може да се окаже полезен ход, с който не просто потенциално да понижите лихвения процент или да увеличите срока на обслужване на текущите си дългове, но и да изтеглите сума, надвишаваща техния размер, с която да покриете медикаментите и финансовите дупки в бюджета си.

Колкото по-дългосрочен е един кредит, толкова повече нараства относителният дял на лихвата в крайната сума, която кредитополучателят ще изплати. При ипотечните заеми периодът на обслужване може да бъде дори десетилетия, а същото важи и за някои корпоративни кредити. От друга страна, един човек рядко остава на едно и също равнище на доходи през целия си живот. Всъщност почти всички индивиди претърпяват растеж на доходите в хода на кариерата си. Същото се случва и с фирмите, чиято крайна цел е да отчитат растеж на приходите и печалбата. Доброто представяне в кариерата и повишението, което може да последва от това, са и подходящ момент за оптимизиране на кредитния портфейл. При повече разполагаеми средства е добра идея да рефинансирате кредитите си, като съкратите периода на тяхното изплащане. Да вземем следния пример: домакинство е изтеглило ипотечен кредит на стойност 100 хил. лв., с 6% лихвен процент и срок на изплащане от 15 години. При тези параметри в крайна сметка ще бъдат върнати над 151 хил. лв., а делът на лихвата ще бъде 34%. Ако двамата работещи възрастни в същото домакинство получат увеличаване на заплатите и изчислят, че могат да рефинансират ипотечния си кредит с такъв за 6 години, вместо за 15 години, без да променят размера на главницата и на лихвения процент, те ще върнат общо малко над 115 хил. лв., като по този начин делът на лихвата в крайното им задължение ще се свие значително – до едва 14%.

Това са само три сценария, в които човек може да помисли да рефинансира задълженията си, като в зависимост от промените в икономическата среда и от тези в личните финанси може да съществуват много други варианти. Във всеки случай целта на рефинансирането е се подобрят условията на обслужването на задълженията за самия потребител, затова си струва то винаги да се има предвид като опция, дори, както стана ясно, в случаите, при които домакинството или фирмата имат нужда от лесен източник на допълнително финансиране за текущите си разходи.

Как да рефинансирам кредитите си?

Докато въпросът „защо да прибегна до опцията за рефинансиране на задълженията?“ има относително лесни отговори, то въпросът „как?“ зависи от множество фактори. Нещо, което не бива да се забравя, е, че рефинансирането не е процес, който задължително води до по-изгодни условия за кредитополучателя. Всъщност при прибягването до рефинансиране се преминават всички стъпки за одобряване за кредит и например ако кредитният рейтинг на потребителя или фирмата е влошен, той може да не е в състояние да договори с кредитната институция по-добри условия. Все пак ето няколко подхода, които може да се използват:

  • Използване на имуществото като обезпечение

Има различни подходи, при които движимото или недвижимо имущество може да се използва като обезпечение за кредит, с който да се рефинансират предишни задължения. Този процес обаче не е „еднозначен“ и всъщност изисква запознаване с различните варианти за изтегляне на нова ипотека, както и с промените в цената на самия актив. Също така е важно да се вземат предвид целите на рефинансирането и да се съпоставят те с възможностите за нов кредит, които ипотеката открива. Все пак трябва да се има предвид, че имуществото ви не е задължително да остане просто пасив, а то може да се използва и като актив в случаите, когато трябва да оптимизирате кредитния си портфейл.

  • Консолидиране на дълговете

Както стана ясно по-рано, понякога пазарните участници са склонни да изтеглят няколко кредита при различни условия и с различни времеви хоризонти. Това обаче води до по-висок кредитен риск в дългосрочен план. Затова може консолидирането им чрез рефинансиране в едно общо задължение може да редуцира риска, а също и позволява по-лесното управление на портфолиото. 

  • Рефинансиране чрез промяна на вида лихва по кредита

Тук потребителят може да премине от кредит с фиксирана лихва към такъв с променлива и обратното когато рефинансира дълговете си. Често дори и кредитите с променлива лихва имат период, през който тя е фиксирана, като едва след неговото изтичане лихвеният процент се коригира спрямо различни референтни индикатори. Решението да се прибегне до този начин на рефинансиране зависи от много фактори, най-вече от очакванията за икономическата конюнктура. Например ако се очаква влошаване на средата и ръст на лихвите може да има смисъл от рефинансиране на заем с плаваща лихва, която е фиксирана през първите няколко години, през които вероятно турбулентността в икономиката ще отшуми, а след това лихвеният процент ще се коригира в посока надолу. Прибягването до рефинансиране чрез промяна на вида лихва по кредита обаче изисква подробно запознаване с възможностите, предлагани от финансовите институции, както и добри познания за бизнес цикъла. Причината за това е, че рефинансирането крие рискове – при неправилно определяне на бъдещата динамика на лихвените проценти може да се превърне във воденичен камък за индивидуалния или корпоративния бюджет.

Даниел Василев

Даниел Василев

Бизнес редактор в списание Forbes

Препоръчани постове

    Item 1 of 0
    Въведи коментар