Финансов речник

Основен лихвен процент

Дефиниция на думата: (Основен лихвен процент)

Лихвеният процент, задаван от централните банки (и по рядко определян посредством конкретни алгоритми), чрез който те оказват въздействие на пазара. В случая на Федералния резерв на САЩ основния лихвен процент е лихвата, по която търговските банки отпускат кредити от резервните си баланси на други търговски банки. В случая на Европейската централна банка институцията определя три вида основни лихвени проценти: лихва по депозитите на средства към самата нея, основна лихва по рефинансирането на операциите и основна кредитна лихва.