Финансов речник

Мечи пазар

Дефиниция на думата: (Мечи пазар)

Ситуация на пазарите, обикновено на фондовите пазари, при която търговците очакват цените на активите да спаднат. Затова те залагат на къси позиции, т.е. продават активи.