Новини

Сити Кеш вече е в Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

София / юли 2017

СИТИ КЕШ подкрепя добросъвестността, професионализма и почтеността в бранша. Затова през този месец станахме пълноправен член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). Приемането на СИТИ КЕШ в АОНК е признание за прозрачността и коректността, които дружеството прилага в работата си!

С доброто отношение, уважението и личната ангажираност всички служители на СИТИ КЕШ, изграждат доброто име на Компанията и допринасят за имиджа на бранша. Целта ни е да продължим да поддържаме най-високи стандарти в предоставяните услуги и в качеството на обслужване. И не на последно място, да работим за повишаване на финансовата култура на потребителите на финансови услуги.