Новини - Архив

Новини от юли 2017

Сити Кеш Самоков подари уред за рехабилитация на Центъра за социална интеграция и рехабилитация за първия си рожден ден

юли 2017

За първия си рожден ден офиса на СИТИ КЕШ в гр. Самоков подари уред за двигателна рехабилитация на Център за социална интеграция и рехабилитация в града. Служителите от регионалното представ[...]

За рождения ден Сити Кеш Чирпан, Децата от Център за деца и младежи с увреждания бяха на посещение в зоопарка

юли 2017

По повод 3 рожден ден на офиса на СИТИ КЕШ в гр. Чирпан, децата от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в града посетиха зоопарка в гр.Стара Загора. Финансовата[...]

Сити Кеш вече е в Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

юли 2017

СИТИ КЕШ подкрепя добросъвестността, професионализма и почтеността в бранша. Затова през този месец станахме пълноправен член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК). Приема[...]

СИТИ КЕШ организира тържество в ОДЗ Елена Граничарова за празника на Горна Оряховица

юли 2017

Детски празник за малчуганите от ОДЗ „Елена Граничарова“ организираха служителите на СИТИ КЕШ от офиса в гр.Горна Оряховица. Тържеството се състоя на връх празника на Горна Оряхо[...]