Новини

Застраховка живот и здраве от “Евроинс Живот” само за клиенти на CityCash през 2023г.!

София / януари 2023

Ние от City Cash, знаем, че в живота на човек има негативни ситуации, често непредвидими, с които е много трудно да се справите без подкрепа. 

За съжаление, когато проблемите са здравословни, обезщетението не е в полза на сериозността на заболяването.

Например: ако сте болни, но работоспособни ще получите до 1200 лв., продължителните болнични спадат до 960 лв., а инвалидизацията спада на 480 лв.

Именно затова разработихме програма, съвместно с “Евроинс Живот”, специално за нашите клиенти, която подпомага задължението по кредита и подпомага в случаите на непредвидими житейски ситуации. 

Какви рискове ще бъдат покрити:


• Смърт
(в резултат на заболяване или злополука)
- Изплаща се застрахователна сума в размер на 2 000 лв. 


• Разходи направени за медицински прегледи
От общо практикуващи лекари, лекари специалисти и хабилитирани специалисти, лабораторни, инструментални и морфологически изследвания, хирургически операции, лапароскопска хирургия  и медицински манипулации, разходи за лекарствени средства и консумативи, разходи за медицинско транспортиране, наложени в резултат на претърпяна от Застрахованото лице злополука.
- Възстановяват се до 200 лв. за разходи направени за медицински прегледи. 
- Прилага се подлимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 100лв. и самоучастие в размер на 30% от всяка заведена щета.


• Консултиране с лекар от разстояние
- Получаване на насока за провеждане на лечение или необходимост от преглед от специалист онлайн. 
- Застрахованото лице или право на 1 видео консултация за срока на застраховката. 


Кой може да се присъедини към програмата?

  • Всички активни клиенти на City Cash. 
  • Към началото на застраховката са на възраст между 18 – 74 години.
  • Клинично здрави клиенти към момента на приемане на застраховката. 

Важно е да помислим за бъдещето си още днес! Потърсете нашите кредитни консултанти в най-близкия до Вас наш офис!