Финансов речник

Кредитен рейтинг

Дефиниция на думата: (Кредитен рейтинг)

Оценката на това доколко рисков е потенциален или реален кредитополучател. Най-често тя е резултат от анализ, преценящ риска от фалит.