Финансов речник

Револвиращ кредит

Дефиниция на думата: (Револвиращ кредит)

Вид финансова услуга, при която финансова институция се задължава да осигури достъп до кредитиране на потребител (обикновено компания), която от своя страна плаща регулярна такса за достъп до услугата.