Финансов речник

Бичи пазар

Дефиниция на думата: (Бичи пазар)

Състояние обикновено на финансовите пазари, при което цените на активите се покачват, поради което трейдърите ги придобиват с идеята да ги продадат в бъдеще срещу печалба.