Финансов речник

Борсово-търгуван инвестиционен фонд

Дефиниция на думата: (Борсово-търгуван инвестиционен фонд)

Централната банка на България, която действа като емитент на валутата (български лев) и осигурява надзор върху финансовата система.