Финансов речник

Риск

Дефиниция на думата: (Риск)

Възможността инвестиционно намерение, обслужване на заемни задължения или друг вид финансова интеракция да не се развие според предварително очаквания план. В зависимост от конкретния вид услуга, рискът може да означава понижаване на доходността от инвестицията, реализиране на загуби, просрочване или необслужване на кредит.