Застраховка живот от “Евроинс Живот” за клиенти на CITYCASH

Кои са “Евроинс Живот”?

“Евроинс Живот” е компания, част от Евроинс Иншурънс Груп, специализирана в B2B продажбите на застраховки.

Тя е най-голямата независима застрахователна Група на Балканите с операции в 12 държави от Централна и Източна Европа, сред които: България, Италия, Испания, Обединеното кралство, Полша, Гърция, Румъния, Украйна, Русия, Беларус, Грузия, Северна Македония.

Премийният приход на компанията нараства изключително бързо за последните 3 години. През 2020 г. той се равнява на 467 млн. евро с над 100 000 новозастраховани.

Какви рискове ще бъдат покрити:

Ние от CITYCASH, знаем, че в живота на човек има негативни ситуации, често непредвидими, с които е много трудно да се справите без подкрепа. Ето защо съвместно с “Евроинс Живот” ви предлагаме застраховка, на която да разчитате в следните случаи:

Консултиране с лекар от разстояние

Услугата предоставя възможност за получаване на насока за провеждане на лечение или необходимост от провеждане на преглед от специалист, предоставени от правоспособен лекар в електронна среда. Застраховано лице има право на една видео консултация за срока на застраховката.

Разходи направени за медицински прегледи (в резултат на злополука)

Възстановяват се до 200 лв. за разходи, направени за медицински прегледи от общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и хабилитирани специалисти, лабораторни, инструментални и морфологически изследвания, хирургически операции, лапароскопска хирургия и медицински манипулации, разходи за лекарствени средства и консумативи, разходи по медицинско транспортиране.

Прилагат се под лимит за разходи за медикаменти и медицински транспорт – 100 лв. и самоучастие в размер на 30% от всяка заведена щета.

Смърт (в резултат на заболяване или злополука)

Изплаща се застрахователна сума в размер на 2 000лв. като плащането се разпределя, както следва:

В случай че Застрахованият има непогасена част от застрахования кредит, тя се препокрива първо, а остатъка до пълния размер на Застрахователната сума, се изплаща на законните му наследници.

В случай че Застрахованият няма непогасена част от застрахования кредит, размерът на дължимото застрахователно обезщетение се изплаща на Законните му наследници.

Застрахователна премия

Премията по застраховката е 30 лв. и в нея е включена вноската за Обезпечителния фонд в размер на 0.70 лв. за всяка започната година, съгласно разпоредбите на ч.л. 563 от КЗ.

Кой може да се присъедини към програмата?

Всички клиенти на CITYCASH на възраст между 18 и 74 години, които са клинично здрави към момента на приемане на застраховката.

В случай на претенция

В срок до 14 дни от настъпването на събитието клиентът (респ. неговите законни наследници) трябва да уведоми “Евроинс Живот” – на телефон 0700 89 039, на място в офиса на компанията или на www.euroinslife.bg

Да попълни Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение, приложена в линка отдолу и да я изпрати на застрахователя, заедно с описаните в нея документи.

В рамките на 15 работни дни от представянето на всички необходими документи за ликвидирането на претенцията, “Евроинс Живот” изплаща дължимото обезщетение или изпраща уведомително писмо към клиента, в което изисква допълнителни документи.

  • Удостоверение за Застрахователен агент ТУК
  • Продуктов лист на Застраховката ТУК
  • Претенция за изплащане на обезщетение при събитие – бланка за изтегляне ТУК